Arşiv Yönetim Programı

Yüksek kapasiteli ve performanslı arşivleme motoru.
Sınırsız evrak kayıt imkanı.
Yüksek hızda belge tarama ve kayıt.
Her dosyaya sınırsız evrak bağlama imkanı.
Dosyaları bölüm ve servis bazında takip edebilme.
Dosya kullanıcılarını kayıt ve takip imkanı.
Dosya imha tarihlerinin kontrolu ve takibi.
Evrakların özel olarak barkodlanarak takibi